Hiriarteko prezioak

GEHIENEZKO HIRIARTEKO TARIFAK:

  • Kilometro bat: 0,59 euro.
  • Ordu bat esperoan: 16,32 euro.
  • Zerbitzu minimoa: 3,29 euro.
  • Itxaron beharreko tarteak ordu laurdeneka zatituko dira, 4,08 euro / 15 minutuko.
  • Gaueko tarifetan (22:00-6:00ak bitarte) eta larunbat-besta egunetan (00:00-24:00ak bitarte) ohiko tarifari %25eko kargua eginen zaio.

 

ONLINE ERRESERBAK